Почетна Пројекти
Приказ другог циклуса пројекта „Квалитетно образовање за све”
У уторак 4. 2. 2020. године приказан је пројекат „Квалитетно образовање за све”. Предвиђено је да се други циклус пројекта одвија у периоду 2019−2022. године. Пројекат представља наставак пројекта „Подстицање демократске културе у школи”, који је школа реализовала претходне две школске године. Пројектни тим је израдио акциони план за период јануар−јун 2020. године који ће бити истакнут у зборници и на школском сајту. Новина је у делу наставних активности где наставници разредне и предметне наставе, а такође и васпитачи, могу уврстити и развијати било коју компетенцију од понуђених 20 које чине оквир компетенција за демократску културу. Компетенције су значајне јер појединцу омогућавају да ефикасно и на одговарајући начин учествује у култури демократије. У делу ваннаставних и ваншколских активности развијаће се и даље три кључне компетенције које смо развијали и у првој фази пројекта: 1. поштовање, 2. вештина за сарадњу и 3. знање и критичко разумевање света.
Пројектни тим је истог састава као и за претходну фазу пројекта, уз једно ново појачање: сад је с нама и колегиница васпитачица Веселинка Андрић. Још једна новина у новој фази пројекта јесте задатак да будемо ментору другим двема основним школама. Ментори наше школе Мариана Карабаш и Снежана Кнежевић добиле су задатак да воде кроз цео други циклус пројекта две основне школе: ОШ „Чаки Лајош” из Бачке Тополе и ОШ „Драган Маринковић” из Адрана. У другој фази пројекта учествује 20 старих школа из прве фазе као и нових 40 школа из друге фазе. Надамо се да ћемо и у другој фази пројекта бити једнако успешни као и у првом.
 
 
 
Пројекат Савета Европе "Квалитетно образовање за све"
По завршетку првог дела пројекта „Подстицање демократске културе у школама“, наша школа је позвана да настави учешће у другом делу пројекта под називом „Квалитетно образовање за све“ који ће се одвијати у периоду 2019–2022. године.
Наставнице Снежана Кнежевић и Мариана Карабаш су присуствовале обуци за менторе у оквиру пројекта која се одржала у Врњачкој Бањи 6. и 7. 12. 2019. године.
Поред наставника наше школе обуци су присуствовали и представници осталих двадесет школа из првог дела пројекта. Школе су овог пута биле подељене у две групе. Прва група је обухватила менторе средњих школа, а друга менторе основних школа. Обуци су присуствовали и представници Савета Европе, Министарства просвете, ЗВКОВ-а и ЗУОВ-а. Обуку су држали представници Центра за образовне политике.
Представљен је концепт другог дела пројекта који носи назив „Квалитетно образовање за све“. Наша школа наставља учешће у пројекту кроз сачињавање новог акционог плана од стране ужег и ширег тима наше школе. Координатор наше школе је педагог Јелена Богојевић. Чланови ужег тима су Снежана Кнежевић, Мариана Карабаш, Бранка Стјепановић и Маринел Блаж. Чланови ширег тима су Тина Томашевић, Биљана Бека, Биљана Максимовић, Трезика Рошкулец, Габријела Бузаџин.
Такође, наставницама које су присуствовале обуци додељене су две основне школе у Адранима и Бачкој Тополи којима ће бити ментори у овом делу пројекта. Задатак наших ментора јесте да у јануару посете школе, упознају се на менаџментом школе и ужим и ширим пројектним тимом. Представнице наше школе имају задатак да представе пројекат и пренесу утиске из првог дела члановима нових тимова. По разговору са представницима школа и презентацији пројекта, ментори ће имати задатак да упознају тимове са компетенцијама за демократску културу кроз две радионице. Тимови ће изабрати три компетенције које ће имплементирати и развијати у наставне, ваннаставне и активности ван установе које ће бити саставни део акционог плана школе за школску 2019/2020. годину. Тимови ће оквирно сачинити акциони план који ће накнадно бити послат менторима на ревизију. Ментори ће прегледати акциони план и сугерисати евентуалне измене или допуне истог. Потом се прелази на реализацију активности од стране старих и нових школа и благовремено извештавање о истим. Организација првог догађаја за све школе (20 старих + 40 нових) биће организована у мају. Потом се активности из акционог плана за школску 2019/2020. приводе крају, сумирају се резултати и процењују, и пишу се извештаји. Потом се на бази извештаја креира нови акциони план за наредну школску годину.
Циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске културе у систему формалног образовања применом антидискриминаторских приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе. Специфични циљеви пројекта јесу: 1. подизање нивоа знања и свести међу наставницима, ненаставним кадром, ученицима и локалним заједницама о концепту, политикама, пракси и добрима инклузивног образовања и демократске културе и 2. оснаживање капацитета школа да отклоне предрасуде и дискриминаторски приступ према рањивим групама.
 
Електронски дневник – државни пројекат модернизације школа
elektronski dnevnikОд 15. јануара 2018. у нашој школи започела је обука свих наставника и стручне службе у коришћењу електронског дневника. То је један од електронских пројеката Владе Републике Србије у који је већ укључено 200 школа, а очекује се да ће се обуци пприкључивати периодично и остале.
Координатори за нашу школу Биљана Максимовић и Силвана Новаковић прошле су иницијалну обуку у Новом Саду 13. јануара, а затим у среду 24. јануара у школи одржале обуку за све колеге. Зна се и да ће електронском дневнику у догледно време моћи да приступе и родитељи, те тако помоћу индивидуалне шифре у свако доба виде оцене и владање свог детета, као и све напомене које наставници или педагог поставе. Оцене ће родитељи ипак моћи да виде са два дана закашњења како би се сваком детету пружила прилика да сáмо обавести родитеље о свом успеху (за разлику од изостанака, јер за њих по закону родитељ јавља старешини у року од 2 дана, а правда их у року од 8 дана).
Очекујемо да ће се електронски дневник врло брзо усталити и заузети место својих папирних претходника, како се то већ десило у здравству, књиговодству и унутрашњим пословима.
 
Пројекат: „Подстицање демократске културе у школама“
projekat podsticanje demokratijeШкола је у јуну 2017. г. конкурисала за пројекат „Подстицање демократске културе у школама“, расписан међу редовним позивима истакнутим на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ЛИНК).
Школа је крајем јуна 2017. добила обавештење о томе да је уврштена међу 20 школа у Србији које су одабране као учеснице пројекта. Комисија која је процењивала пријаве руководила се задатим критеријумима који су били објављени на сајту. Комисију су чинили представници Савета Европе, Делегације Европске уније у Србији и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем декомратске културе у систему формалног образовања применом антидискриминаторских приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе. Специфични циљеви пројекта јесу: 1. подизање нивоа знања и свести међу наставницима, ненаставним кадром, ученицима и локалним заједницама о концепту, политикама, пракси и добрима инклузивног образовања и демократске културе и 2. оснаживање капацитета школа да отклоне предрасуде и дискриминаторски приступ према рањивима групама.
Школа је сачинила акциони план који кроз наставне, ваннаставне и ваншколске активности подстиче одабране компетенције, а међу којима су поштовање, вештине за сарадњу и знање и критички однос према свету.
Детаље у вези са пројектним активностима, то јест начинима на који спроводи пројекат, можете погледати на презентацији у прилогу.
У досадашњим пројектним активностима, поред реализације у самој школи, школа је учествовала на две конференције и једној колегијалној обуци (ЛИНК), чији су циљеви обучавање представника одабраних школа за планирање и реализацију пројекта ради постизања планираних исхода. Координатор одређен за нашу школу посетио је школу у оквиру припремних активности за планирање пројекта у школи (одабир компетенција и израда акционог плана) 30. октобра 2017. г.
Координатор школског тима за реализацију овог пројекта јесте Јелена Богојевић, а чланови ужег тима су Гордана Топић, Снежана Кнежевић, Мариана Карабаш, Бранка Стјепановић, Маринел Блаж. Чланови ширег тима су Тина Томашевић, Биљана Бека, Биљана Максимовић, Трезика Рошкулец, Габријела Бузаџин. Трајање пројекта је планирано до марта 2019. г. (остварује се у школској 2017/18. и 2018/19). Кључна активност целокупног пројекта јесте обележавање Дана демократске школе, планираног за октобар 2018. Све активности су усклађене са основним школским документима.
 
Преузмите:
 
 


Вакцинација

wpeuprava

Дуално образовање

dualno-baner

Школски часопис

skolski casopis

Јавне набавке

javne nabavke

Контактирајте нас

kontakt2

Телефон/факс: 013 615 003

E-mail: zarkoz@panet.rs 

Више информација>>>Последње вести

Најчитаније

Посетите

Списак запослених
Родитељи
Фото-галерија
Пројекти
Јавне набавке
Школски часопис

Основна школа "Жарко Зрењанин", Банатско Ново Село . Израда сајта: Учасофт .