Почетна Јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - електрична енергија
среда, 03 мај 2017 08:54
На основу чнанова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. бр. 280 од 27.04.2017. године и Решења о образовању комисије дел. бр. 281 од 27.04.2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ЈНМВ бр. 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
Јавна набавка мале вредности - електрична енергија
среда, 27 април 2016 05:43
На основу чнанова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. бр. 244. од 30.03.2016. године и Решења о образовању комисије дел. бр. 245 од 30.03.2016. године, припремљена јеКОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕМАЛЕ ВРЕДНОСТИНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ – ЈНМВ бр. 1/2016.
 
Преузмите:
 
 


Вакцинација

wpeuprava

Дуално образовање

dualno-baner

Школски часопис

skolski casopis

Јавне набавке

javne nabavke

Информатор о раду

informator

Контактирајте нас

kontakt2

Телефон/факс: 013 615 003

E-mail: zarkoz@panet.rs 

Више информација>>>Последње вести

Најчитаније

Посетите

Списак запослених
Родитељи
Фото-галерија
Пројекти
Јавне набавке
Школски часопис

Основна школа "Жарко Зрењанин", Банатско Ново Село . Израда сајта: Учасофт .